Användarvillkor

Version 1.0, uppdaterad 24 juli 2019


Om Goodlist

Tack för att du vill vara en del i den förändring som vi på Goodlist vill uppnå; att skapa en bättre dialog mellan konsumenter och företag. Goodlist är ett onlineredskap och en webbsida där frågor gällande hållbarhet värderas högre än pris.

Nedan villkor gäller när du använder Goodlist på Goodlist.se, via våra appar eller via någon av våra andra domäner/webbsidor eller kanaler. När du använder Goodlist godkänner du att du inte bryter mot våra villkor och accepterar att du är bunden enligt lag till våra villkor. Vi ber dig att noga läsa våra villkor.

När du godkänner våra villkor godkänner du också att du är över 16 år, vilket är den gräns för vilken ålder du behöver ha för att skriva ett omdöme och ha ett användarkonto hos Goodlist. Genom att kontakta Goodlist via vår support på goodlist.se och ge målsmans godkännande kan du även med lägre ålder få tillgång till att använda Goodlist.

1. Ordval

I dessa användarvillkor använder vi ord vars mening vi förtydligar nedan:

Användare

En privatperson som registrerat sig hos Goodlist och använder vår webbsida.

Användarvillkor

De villkoren som definierar hur användandet av Goodlist får och ska ske.

Betald licens

En företagssida som administreras av ett företag som har betalat för att få möjlighet att exempelvis ändra informationen om företaget.

Besökare, gäst, gästanvändare

En person som besöker Goodlist utan att vara inloggat för att ta del av information

Din, ditt

Användaren, eller i vissa fall företagskontot

Er, ert

Företagskontoinnehavaren, företaget

Företagskonto

En sida för ett företag har tagit kontroll över eller som ett företag har betalat för att använda för att kunna föra en dialog via kommentarer med Goodlist användare eller lägga upp information.

Företagssida

En sida där recensionerna för ett företag samlas och där information om företaget finns. Här kan även finnas exempelvis filmer, dokument och bilder.

Goodlist, vi, vår, våra

Goodlist som verksamhet och våra onlinetjänster som omfattas av dessa villkor.

Kanaler

Våra sociala mediekanaler, våra hemsidor och digitala plattformar samt program som vi använder för att lagra, skapa eller administrera dessa.

Kategorier

De ämnesområden som företag får för att det ska vara enklare för användarna att hitta och jämföra företag inom olika branscher.

Konto

Ett användarkonto som registrerats av en person på Goodlist webbsida.

Omdöme, recension, betyg

Det omdöme du skriver och det betyg du sätter när du recenserar ett företag samt den eventuella bild du kopplar till ditt omdöme.

Webbsidan, onlinetjänsten, onlineredskapet, hemsidan

www.goodlist.se

2. Om Goodlist och grundläggande regler

På Goodlist kan en registrerad användare recensera ett företag och ett företag kan publicera information så som texter, bilder, dokument, filmer och svar på kommentarer från användare. Allt förutsatt att användare och företaget följer Goodlist instruktioner.  Användare kan också kommunicera direkt med företag och Goodlist. Som företag med konto hos Goodlist kan företaget kommentera och ändra information på företagets Goodlist-sida. Som användare eller som besökare på Goodlist kan du jämföra företag, ta del av information och omdömen.

Om en användare eller ett företag saknas på Goodlist kan en som användare föreslå att företagets läggs upp på tjänsten enligt Goodlist instruktioner. Användaren kan samtidigt också skriva en recension om företaget men företaget och recensionen kommer inte publiceras innan det att Goodlist har godkänt publicering (detta för att säkerställa att företaget existerar, säkerställa kvaliteten på innehållet samt se så att samma företag inte förekommer på Goodlist under liknande namn). Goodlist har rätt att i de fall där en användare vill addera ett företag under exempelvis namnen Exempelföretaget nummer 1 AB föra över den recension användaren då också lämnat till Exempelföretaget nummer 1 om Goodlist uppfattar att det är vad användaren haft för avsikt att göra. Information om detta kommer att skickas till användaren som då i sin tur har rätt att radera sin recension.

På Goodlist skriver du med gott uppsåt när du skriver ett omdöme eller sätter ett betyg på ett företag. Du skriver baserat på dina egna erfarenheter och information du har skaffat dig, inte baserat på vad andra har sagt till dig. Goodlist har inte något ansvar för de kommentarer och recensioner som du lämnar utan de är subjektiva och står för din upplevelse. Goodlist har rätt att ta bort innehåll och omdömen om det kan uppfattas som att de syftar till att skada någon individ eller grupp eller om de bryter mot lagen eller på annat sätt av oss upplevs som olämpligt (exempelvis, men inte uteslutande, om omdömet innehåller grova svordomar, könsord, nedsättande benämningar om individer eller grupper).

Enligt det användaravtal är du ansvarig för att ersätta oss och eventuell tredje part om du orsakar oss skada på grund av brott mot våra användarvillkor eller lagbrott som du gör i samband med ditt användande av Goodlist.

Om den information vi publicerar

Goodlist har alltid rätt att ändra i information gällande företag eller ta bort information som vi, företag eller en användare publicerat. Detta gäller även företag som administreras via en betald licens (dock inte utan att meddela företaget det innan förändringen). Informationen vi publicerar om företag kommer antingen från erkända publika register över företag från myndigheter, från företagens egna webbsidor eller från våra registrerade användare.

3. Att skapa ett konto

För att du som användare ska ha möjlighet att använda flera av Goodlist funktioner behöver du skapa ett konto. Du får bara ha en ett (1) konto hos Goodlist och det skall knytas till en giltig e-postadress, ditt Google-konto eller ditt Facebook-konto. Med hjälp av den informationen har Goodlist rätt att kontakta dig och ska också ha möjlighet att komma i kontakt med dig som användare.

För att du som besökare på sidan ska ha rätten att skapa ett användarkonto måste användaren vara minst 13 år. Som användare ansvarar du för att den information du registrerar är sanningsenlig samt att du uppdaterar den om fakta i informationen skulle ändras. Det användarkonto du registrerat får endast användas av dig som registrerar det och du har därmed ansvar att hålla inloggningsuppgifter och lösenord i säkert förvar som inte ger andra tillgång till dina användaruppgifter. Som användare ska du följa våra instruktioner och godkänna våra riktlinjer och användarvillkor när du skapar ditt konto.

Genom att godkänna våra användarvillkor ger du Goodlist rätt att använda den information du ger oss för att publicera den på Goodlist och i våra kanaler. Du godkänner även att du läst och förstått överenskommelserna i detta dokument. Våra villkor kan förändras och uppdateras och som användare ansvarar du för att ta del av dessa uppdateringar på vår hemsida.

4. Företagssidor

Samtliga företagssidor publiceras av Goodlist. Som användare har du möjlighet att lägga till företag och dessa kommer att godkännas av Goodlist innan publicering av Goodlist.

Företag har möjlighet att administrera sitt företags sida efter att man via telefon eller på annat sätt godkänt att användaren som vill administrera företagets sida arbetar på företaget. För betalda licenser ska godkännande av fakturering ha gjorts för att Goodlist ska ge tillgång till den betalda licensen och de möjligheter som den ger.

Företag som har tillgång till sin företagssida har rätt att kommentera och föra en dialog via kommentarer med användare. De som administrerar en företagssida med ett betalt konto kan även byta ut bilder, publicera texter och annat innehåll på sin företagssida för att beskriva företagets arbete med fokus på hållbarhet. Företag har inte rätt att ta bort eller redigera omdömen från användare.

Företag har rätt att önska förändra den kategori företaget befinner sig i. Genom att inkomma med underlag till Goodlist, vare sig företaget har en betald licens eller ej, kan beslut fattas av Goodlist om ändring av kategori. Målet är alltid att kategorin ska vara representativ för den verksamhet företaget i huvudsak bedriver och som konsumenterna uppfattar att företaget bedriver.

Den som administrerar ett företags sida är ansvarig för att den har rättigheter till det material som laddas upp. Goodlist kan inte hållas ansvariga för det material som laddas upp av ett företag eller användare på en företagssida. Företaget och användaren ansvarar även för att de kommentarer som görs inte kränker någon annan på något sätt enligt våra användarvillkor.

5. Omdömen

Du kan lämna betyg gällande ett företag och skriva ett omdöme på Goodlist när du exempelvis handlat från ett företaget eller varit i kontakt med ett företags produkter eller tjänster. Det kan gälla när du till exempel har tagit del av information från företaget, köpt en vara eller tjänst av företaget eller har besökt företaget eller på annat sätt haft kontakt med eller en konversation med företaget.

På Goodlist har du bara rätt att skriva om dina egna upplevelser om företagets hållbarhetsarbete. Du får alltså inte utgå från någon annan persons upplevelse så som exempelvis en kollegas, väns eller släktings.

Du har inte rätt att skriva ett omdöme om ett företag som du har intressen i så som exempelvis där du är eller har varit ägare till eller där en nära anhörig är ägare till eller som du själv är i ledande befattning av. Detta för att våra omdömen i så hög grad som möjligt ska vara rättvisande och inte påverkade av jäv. Det innebär även att du inte får skriva omdömen om en konkurrent till ett företag enligt samma förhållanden som ovan

Du får inte erbjuda incitament i utbyte mot omdömen. Du får inte handla recensioner med andra företag. Vi kommer ta bort recensioner där vi har bevis för eller starkt kan påvisa att användare har kompenserats för att skriva sitt omdöme och sätta betyg. Som användare eller företag får du inte tvinga andra personer eller företag att lämna omdöme.

Det betyg och omdöme du lämnar ska vara relevant (handla om hållbarhet med fokus på de 17 globala mål för hållbarhet som FN satt upp (https://www.globalgoals.org/) samt vara sakligt. Ditt omdöme kan exempelvis handla om sådant du sett stärker företagets hållbarhetsarbete, på vilket sätt de bedriver sin verksamhet eller hur de brister i frågor avseende hållbarhet.

Goodlist kan komma att kontakta dig för att kontrollera ditt omdöme och kring det du skrivit på Goodlist. För att styrka att ditt omdöme är sanningsenligt kan vi i vissa fall också be dig visa dokumentation eller annan information som visar på att det du skrivit på Goodlist är sanningsenligt. Vi kommer inte göra den typen av information vi får av dig tillgänglig för andra än Goodlist och vid rättstvister myndigheter och det företag som ditt omdöme gäller så vida du själv inte uttryckligen tillåter oss att göra det.

 

6. Ej tillåten användning och avslutande av konto

Goodlist har rätt att avsluta ditt konto, baserat på våra egna beslut, samt blockera dig som användare till Goodlist. Vi har också full rätt att ta bort visst material och att återskapa material som användare eller företag har valt att ta bort.

Väljer vi att blockera ditt konto kan dina publicerade uppgifter fortfarande finnas på Goodlist och du har möjlighet att kontakta oss via våra supporttjänster på goodlist.se för att få hjälp att åter ta kontrollen över ditt konto om du inte har missbrukat eller utövat ej tillåten användning av ditt konto.

En användare eller ett företag missbrukar Goodlist när de exempelvis:

  1. använder Goodlist för kommersiellt syfte, utöver de som företag har rätt att göra med sina företagskonton. Exempelvis använda data från Goodlist och återpublicera eller sälja den utan tillåtelse från Goodlist.
  2. laddar upp, postar, överför eller på annat sätt gör material tillgängligt som är olagligt. Exempelvis data som inkräktar på någon annans privata rättigheter eller ägande.
  3. ”speglar” eller liknande sätt inför delar av vårt material som publicerats på Goodlist på annan webbsida eller i tryckt form utan Goodlist skriftliga tillstånd.
  4. använder Goodlist för att skada någon eller några (individ, individer eller företag) på något sätt.
  5. använder Goodlist för att publicera eller på annat sätt tillgängliggöra virus eller motsvarande som kan påverka, skada och försämra Goodlist och påverka någon annan parts hård eller mjukvara.
  6. genomför ingrepp, hackning eller motsvarande av Goodlist eller våra hård och mjukvaror. Exempelvis skapar händelser som digitalt lägger stor tyngd på våra servrar eller våra tjänster.
  7. ger sken av att vara någon annan person än du faktiskt är eller utgör dig för att tillhöra Goodlist eller ett företag som du inte är ansvarig för.
  8. inaktiverar eller går runt våra säkerhetsfunktioner eller andra funktioner som förhindrar begränsning i din användning eller ger dig möjlighet att kopiera eller ta del av innehåll som inte är tillgängligt för dig.

Rättigheter

Goodlist kräver inte rätt till ägande av något av det innehåll som du publicerar eller på annat sätt skickar in till Goodlist. Vi har dock alltid rätten att använda det innehåll som du ger oss tillgång till. När du publicerar innehåller eller ger oss tillgång till det på annat sätt ger du oss en obegränsad och oåterkallelig icke exklusiv rätt till ditt material. Vi har därmed rätt att använda, kopiera, visa, redigera och anpassa distribuera och dela ditt innehåll i alla medier (nu kända eller senare utvecklade) över hela världen. Detta gäller även då exempelvis Facebook eller andra sociala medier ges tillgång enligt sina rättigheter att vidareanvända ditt material. I den mån så är möjligt enligt gällande lag avstår du uttryckligen därmed från dina rättigheter till förmån för Goodlist möjlighet att publicera dem enligt ovan. Du samtycker till att Goodlist får tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster och produkter och skapa innehåll som du publicerat eller sänt oss. Goodlist ges även rätt att ge andra företag eller organisationer rätt att publicera och marknadsföra ditt innehåll i andra medier om det följer våra villkor. Du ges ingen ersättning för det innehåll du publicerar eller gör tillgängligt för oss och du ansvarar för att det material du gör tillgängligt för oss inte inkräktar på någon annans ägande och rättigheter. Publicera endast innehåll som du är bekväm med att vi använder enligt ovan.

De rättigheter som rör Goodlist, vårt varumärke och våra produkter och tjänster äger vi rättigheterna till och de överlåts på inget sätt till våra användare eller företag som har konton hos oss eller till gästanvändare och besökare hos Goodlist. Vi äger de fulla rättigheterna inklusive de immateriella rättigheterna till det material vi skapar och publicerar med undantag för vad som anges ovan. Du godkänner att du inte har rätt att reproducera, hyra ut, publicera, modifiera, överföra, distribuera, sälja eller anpassa innehåll som Goodlist tillhandahåller (exklusive ditt eget innehåll). Varumärket Goodlist, våra patent, copyrights och rättigheter till design och affärsmaterial har du inte rätt att använda utan vårt skriftliga medgivande.

7. Integritetspolicy och personlig data

För att du som användare ska ha möjlighet att ta del av Goodlist behöver vi samla in en del av din personliga data (som definieras i the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679). Hur vi använder och behandlar din personliga data kan du läsa om i vår integritetspolicy. Genom att godkänna våra användarvillkor godkänner du även vår integritetspolicy som du finner på goodlist.se/integritetspolicy.

8. Avsluta ditt användarkonto

Som användare har du alltid rätt att avsluta ditt eget konto hos Goodlist. Det gör du enkelt genom att följa våra instruktioner på goodlist.se. Har du frågor hur du går till väga för att avsluta ditt konto är du välkommen att kontakta vår support på Goodlist.se. När du avslutat ditt konto kommer de betyg och omdömen du lämnar finnas kvar och vara publicerade på Goodlist men då i anonymiserad form.

9. Tillgänglighet och uppdateringar

Vi arbetar löpande för att ständigt hålla Goodlist uppdaterad och online. Vi har dock rätten att, vid av oss valda tillfällen, tillfälligt stänga eller hålla Goodlist otillgängligt på annat sätt för våra användare, besökare och företagskonton. Det kan exempelvis, men inte uteslutande, handla om att vi behöver utföra underhåll på webbplatsen, uppdatera sidan eller att något som ligger utan för vår kontroll påverkar våra möjligheter att göra tjänsten tillgänglig. Det betyder att vi inte kan garantera funktionaliteten eller möjligheten att använda Goodlist. Den information som vi tillgängliggör på Goodlist är inte alltid komplett och kan komma att uppdateras och förändras. Det betyder att vi inte kan hållas ansvariga för felaktig information men vi tar tacksamt emot synpunkter och åsikter som gör att vi på bästa sätt kan dela information med våra användare som är korrekt. Vi rekommenderar användare och företagskunder att spara texter och annan viktig information på egna enheter om ett avbrott i tjänsten skulle ske och material skulle gå förlorat.

10. Länkar till andras hemsidor

Våra användare och företagskonton kan i sina omdömen eller i på sina företagssidor länka vidare till sidor eller dokument på internet som Goodlist inte ansvarar för. Goodlist länkar också vidare till bland annat företags och myndigheters hemsidor och andra webbsidor. På de sidorna gäller inte dessa villkor och Goodlist har heller inget ansvar för de webbsidorna. Du ansvarar själv för att ta del av de villkor som dessa webbsidor tillhandahållet.

11. Kontaktinformation

Genom dessa användarvillkor godkänner du att all kommunikation mellan Goodlist och dig som användare eller representant för ett företagskonto sker elektroniskt. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via våra supportkanaler på goodlist.se.

Ansvarig part bakom Goodlist och våra användarvillkor enligt detta avtal är Goodlist AB samt You Are Here AB (med organisationsnummer 556903-2179). Avtalet har rätt att överlåtas på annan part vid exempelvis en försäljning eller förändring i företagets sätt att organisera sig och sådan förändring kommer då att publiceras i våra användarvillkor. Tidigare ingångna avtal och användarvillkor kommer då gälla för den nya parten/företaget.

Förutom våra kontaktformulär som beskrivs ovan kan du även kontakta oss på:

Goodlist
Hospitalsgatan 24
611 32 Nyköping, Sverige

Observera att Goodlist eller förknippade bolag inte godkänner rättsliga meddelanden, delgivning eller exempelvis fakturapåminnelser på något annat sätt än via papperskopior som levereras till ovan postadress.

12. Laglig grund och stämning

Våra användarvillkor är tillämpliga enligt svenska lag och ska tolkas enligt den. Vid ifrågasättande av våra villkor kontakta Goodlist genom våra supportfunktioner på goodlist.se. Vid rättstvister gällande våra villkor eller din användning av Goodlist ska i först hand ske via en förlikning mellan parterna om så inte är möjlig ska tvisten lösas via svensk domstol och Nyköpings Tingsrätt som första instans.

13. Uppdateringar av våra användarvillkor

Goodlist har rätt att uppdatera våra riktlinjer och detta avtal när vi anser att vi har behov av det. Detta skall dock alltid kommuniceras till dig via Goodlist.se under information om användarvillkor där dokumentets senaste uppdateringsdatum alltid är gällande eller i vissa fall via e-post till din angivna adress. Om du då inte väljer att avsluta ditt konto hos Goodlist så blir du bunden till våra uppdaterade riktlinjer och avtal. Fortsätter du att använda våra tjänster har du också därmed godkänt våra uppdateringar av riktlinjer och avtal. Våra riktlinjer bli gällande för dig när du använder vår onlinetjänst. Vi avser inte att skicka ut e-post för korrigeringar av våra användarvillkor men kan så göra. Det åligger således dig som användare att ta del av aktuella användarvillkor på vår webbplats enligt ovan.

© 2019 Goodlist. Alla rättigheter förbehålles.