Integritetspolicy

Version 1.0, 24 juli 2019


Om Goodlist

Vår webbplatsadress är Goodlist.se. Goodlist är ett onlineredskap och en webbsida där frågor gällande hållbarhet värderas högre än pris. 

Nedan villkor gäller när du använder Goodlist på Goodlist.se, via våra appar eller via någon av våra andra domäner/webbsidor eller kanaler. För lista över begrepp och ordval se våra användarvillkor som finns publicerade i våra användarvillkor på Goodlist.se.

Den personliga information som vi samlar kommer från frivillig registrering. Denna insamlade information är föremål för datorbehandling för att möjliggöra tillhandahållande av tjänster och hantering av kunder och utvecklingsarbete.

Om du väljer att använda vår eller våra tjänster eller besöker vår hemsida, godkänner du insamlingen och användningen av information i samband med denna policy. Den personliga information som vi samlar används för att tillhandahålla och förbättra den eller de tjänster vi tillhandahåller. Vi kommer inte använda eller dela din information med någon annan än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Villkoren som används i denna sekretesspolicy har samma innebörd som i våra användarvillkor, som finns tillgänglig på goodlist.se om inte annat anges i denna sekretesspolicy.

För Goodlist är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel registrering, insamling, lagring, strukturering, bearbetning och överföring. I en del fall kan också manuella register omfattas.

Användande     

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra kunder och leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Till våra kunder kan vi dela icke-personliga data med målet att förbättra deras verksamheter. Det kan exempelvis röra sig om antalet postade omdömen under en viss tid eller inom ett visst område, vilken typ av ämnen som recensionerna berör och vilka betyg i siffror som en grupp recensenter ger.

Vi använder data som inte identifierar dig, kallad icke-personliga data, för många ändamål, bland annat för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan också använda icke-personliga data för att bygga anonyma dataprofiler och tillhandahålla segmenterad marknadsföring och generera aggregerad statistisk information. Denna icke-personliga data kan vi dela med våra kunder med målet att förbättra deras verksamheter.

Insamling av data

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss ​​via e-post eller andra kanaler när du besöker vår hemsida, när du registrerar dig som användare eller ber oss att skicka nyhetsbrev eller annat material och när du registrerar dig för ett event. Uppgifterna vi samlar kan bland annat inkludera ditt namn, ålder, könstillhörighet, postadress, e-postadress, telefonnummer.

Om du är tar del av våra tjänster eller kontaktar oss på annat sätt behandlar vi vissa uppgifter som ditt privata telefonnummer, postadress och e-postadress.

I vissa fall har dina personuppgifter kompletterats med information som hämtats från andra källor, inklusive sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer, sektorspecifika nyhetsbrev, sociala medier och webbplatser för att säkerställa att kommentarer du lämnar lever upp till våra policys.

Betyg, kommentarer och omdömen

När besökare, användare eller företag lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i formuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När ditt omdöme har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookies

Cookies är filer med liten mängd data som vanligen används av en anonym unik identifierare. Dessa skickas till din webbläsare från webbplatsen du besöker och lagras på datorns hårddisk.

Om du lämnar en kommentar, betyg eller ett omdöme på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på Goodlist kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Alla webbläsare gör att du kan radera enskilda eller alla cookies samtidigt.

Hur du gör för att ta bort cookies varierar från webbläsare till webbläsare. Kom ihåg att ta bort cookies i alla webbläsare som du använder.

Log data

När du besöker vår tjänst samlar vi in anonym information som din webbläsare skickar till oss som heter Log Data. Denna loggdata kan innehålla information som datorns IP-adress (Internet Protocol), webbläsareversion, sidor i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor och annan statistik.

Goodlist använder verktyget Google Analytics för att bedöma och samla in information om hur besökare använder våra tjänster och vår webbplats. Google Analytics använder cookies. Vi har även möjlighet att använda motsvarande tjänster för att förbättra användarupplevelse och se statistik kopplat till våra webbsidor.

Inbäddad innehåll

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga. Goodlist har inte något ansvar för den typen av innehåll.

Lagring av uppgifter

Om du skriver en kommentar, omdöme eller lämnar ett betyg kommer det och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att de är en del av den tjänst vi tillhandahåller samt att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er företagssida sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det finns ett behov av att spara dem för att Goodlist ska fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för enligt vår integritetspolicy. Goodlist kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Goodlists rättsliga intressen, så som exempelvis om det pågår en juridisk process.

Automatiserad tjänst

Kommentarer, omdömen och profilinformation från våra användare, kunder och besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Skyddande av information

Vi värdesätter ditt förtroende att ge oss din personliga information och strävar efter att använda kommersiellt godtagbara sätt att skydda den. Goodlist har utifrån det vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot förändring, radering och otillbörlig åtkomst. Vi sparar alla uppgifter om kunder, besökare samt användare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg. Kom ihåg att ingen överföringsmetod eller elektronisk lagringsmetod är 100 % säker och pålitlig, och vi kan tyvärr aldrig garantera den absoluta säkerheten.

Säkerhet

Vi genomför konsekvensbedömningar, enligt dataskyddsförordningen, genom att granska och revidera policyer och vägledningar för exempelvis riskhantering och förändringsarbete (it-upphandlingar, outsourcingar, tjänsteutveckling) och se till att de innehåller krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Personuppgiftsincidenter kan handla om brand, obehöriga intrång med mera. Detta innebär att det krävs organisation för incidenthantering. Goodlist har väl utvecklade rutiner för att omedelbart kunna meddela om incidenter som berör personuppgifter. Anmälan av incident görs till tillsynsmyndigheten, d.v.s. Datainspektionen i Sverige, inom 72 timmar.

Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker såsom diskriminering, id-stölder, bedrägerier eller finansiella stölder ska företaget även informera de registrerade om händelsen så att de kan vidta nödvändiga åtgärder.

Åldersgräns

Våra tjänster tar inte emot användare som är under 16 år. Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från barn under 16 år annat än som besökare i våra kanaler, appar och webbsidor. Om vi ​​upptäcker att ett barn under 16 år har gett oss personliga uppgifter, tar vi skyndsamt bort det från våra servrar. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personliga uppgifter, vänligen kontakta oss så att vi kan utföra nödvändiga åtgärder.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Goodlist verksamhet är You Are Here AB personuppgiftsansvarig. (556903-2179, Östra Storgatan 3, 611 34 Nyköping)

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar sekretess och säkerhet för personuppgifterna.

Självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, det gäller exempel myndigheter, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Rättigheter

Vi välkomnar dina förfrågningar och kommentarer. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Du kan också invända mot vissa personuppgifter om att du behandlas och begära att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla några av tjänster som beskrivs ovan. Du har också rätt att få dina personuppgifter i maskinläsbar form och överför data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Ovan omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Det inkluderar inte heller betyg du satt eller omdömen, kommentarer och inlägg du har gjort.

Ändringar

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida för eventuella ändringar. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på goodlist.se Dessa ändringar är aktuella omedelbart efter att de har publicerats och det är ditt ansvar som användare, besökare eller kund att hålla dig uppdaterad. Vid vad vi avgör kan vara omfattande förändringar kommer vi att göra dessa uppdateringar i vår integritetspolicy tydlig för dig via fler av våra kanaler och kan även kontakta dig via de kontaktvägar du har uppgett till oss.

Kontakt

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet vad gäller dataskydd och behandling av personuppgifter. Du kan läsa om dataskydd och gällande lagstiftning samt få annan information på Datainspektionens webbplats  www.datainspektionen.se.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

I enlighet med GDPR har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Vi behandlar din förfrågan inom en månad från det att vi mottagit din begäran om åtkomst till dina uppgifter. Om din ansökan om åtkomst är uppenbart ogrundade eller överdrivna kan vi debitera en serviceavgift, dock aldrig utan att meddela dig detta först.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller önskar begära ut dina uppgifter kontakta oss på dataprivacy@goodlist.se