Skärmavbild 2020-01-14 kl. 20.22.16

Årstiderna i balans

Det nya året 2020 inleds med krafttag för det ekologiska matkasseföretaget Årstiderna, som levererar gröna matkassar och ekologiska råvaror hem till dörren.

Det helekologiska danska företaget har sedan det startades 1999 alltid haft hållbarhet, miljö och ekologi på sin agenda. Företaget var till exempel bland de första att börja CO2-beräkna hela sin verksamhet redan för tio år sedan. Nu tar Årstiderna nya steg för planeten: Verksamheten ska tillsammans med sina kunder och leverantörer vara en del av lösningen när det gäller klimatförändringarna, istället för en del av problemet.​

– På Årstiderna jobbar vi aktivt med att minska våra utsläpp genom att arbeta mer resurseffektivt, investera i olika projekt som sparar energi och på sikt ställa om till fossilfria transporter när det finns tillgängligt på marknaden. Vi kommer också minska vår klimatpåverkan framöver genom att köpa in fler lokala råvaror, säger Maja Rosenstock, Corporate Responsibility Manager på Årstiderna i ett pressmeddelande.

Årstiderna har nu formulerat 5 kundlöften som företaget lovar att hålla:

  • Årstiderna ska ha ett CO2-räkenskap i balans från 2020.
  • Alla leverantörer som Årstiderna har, ska med företagets hjälp, också vara i balans innan 2025.
  • Årstiderna ska leverera sund och god mat som följer innehåller minst 80 procent energi från växtriket och max 20 procent animalier.
  • Årstiderna ska hjälpa sina kunder att bli en del av lösningen – istället för att vara en del av problemet.
  • Årstiderna förpliktigar sig till att hålla sina löften och genomföra allt som utlovas.

Det finns många företag som påstår sig vara CO2-neutrala, vilket syftar till att företagen kompenserar för den mängd växthusgaser som företaget och dess verksamhet har bidragit till. Det finns till och med företag som påstår sig vara klimatpositiva – det vill säga att företagen kompenserar för mer växthusgaser än vad de släpper ut. Klimatkompensationen går i många fall ut på att företagen betalar för att plantera träd i andra länder än det land som företagen verkar i.

Årstiderna väljer att kalla det som andra kallar för CO2-neutral för att ha ett CO2-räkenskap i balans. Det beror på att verksamheten vill vara transparent och belysa att all livsmedelsproduktion orsakar utsläpp – både när maten produceras, transporteras och konsumeras.

 

Bild: Casey Horner