microsoft

Koldioxidnegativt Microsoft 2030

Likt många större bolag stakar Microsoft nu ut sin väg framåt. Målet är att bli koldioxidnegativt till år 2030 men också att kompensera för all koldioxid man tidigare släppt ut inom 30 år.

För att lyckas ska man övergå till förnybara energikällor senast år 2025 i samtliga sina anläggningar något som DiDigital var först med att rapportera.

”Vi lanserar också ett initiativ för att använda Microsofts teknik för att hjälpa våra leverantörer och kunder runt om i världen att minska sina egna koldioxidavtryck samt en ny klimatinnovationsfond på 1 miljard dollar för att påskynda den globala utvecklingen av teknologier för minskning av kol, fångst av koldioxid samt borttagning.” meddelar företag i en bloggpost på sin hemsida.

Man menar även att man kommer stödja förespråkare och politik som kommer att påskynda möjligheterna att minska och ta bort koldioxid.

För att nå målet tänker man bland annat dra nytta av sina medarbetares kompetens och bjuda in och uppmuntra dem att delta i vad man kallar koldioxidminsknings- och borttagningsarbeten. Man ska därför också skapa fler möjligheter för sina medarbetare att engagera sig aktivt, både i företagets hela verksamhet och i deras individuella team med fokus på koldioxidminskning.

Bildkälla: Microsoft