plantagen_hallbarhet

Klimatsmarta trädgårdstrender

Dagens konsumenter är mer medvetna om hållbarhet än någonsin och fler vill lära sig mer om hur man planerar för en klimatsmart trädgård. Intresset för pollinerande bin och insekter fortsätter att öka och allt fler svenskar vill se mer av detta i naturen. Detta är några av slutsatserna som går att läsa i andra släppet av Plantagens årliga rapport Växttrender för 2020.

Rapporten Växttrender består av en kvalitativ undersökning och en konsumentundersökning med ett riksrepresentativt urval med 2026 respondenter i Sverige.

Intresset för klimatet och hållbarhet hos konsumenterna är idag större än någonsin. Sex av tio konsumeter önskar att veta mer om hur man skapar en klimatsmart trädgård som klarar torka eller översvämningar. Det är inte bara det som växer, utan också det som växterna växer i, som har kommit att intressera konsumenterna. Två av tre (66 procent) vill veta mer om vilken typ av odlingsjord som bidrar till en bättre miljö.

– Att välja rätt jord handlar inte längre primärt om att till exempel odla de egna grönsakerna i ekologisk jord för att det är bättre för den egna hälsan, utan om att välja jord som är bra för hela planeten, säger Stefan Nilsson, trendexpert i ett pressmeddelande.

Trenden att odla ätbart håller i sig 2020 och inför sommaren planerar nästan hälften (44 procent) av konsumenterna att odla ätbara växter. Intresset för hållbarhet har de senaste åren ökat enormt. För de svenska konsumenterna handlar hållbarhet inom odlandet mycket om att själva kunna odla ekologiskt eller att köpa lokalt producerade växter och grönsaker men även om att lära sig mer om hur man kan odla utifrån sina egna lokala förutsättningar vilket fler (71 procent) önskar lära sig mer om.

Binas och andra insekters roll som pollinerare har haft stort genomslag de senaste åren och intresset fortsätter att öka bland svenska konsumenter där tre av tio planerar att odla blommor och växter som är bra för bin i sommar. Hela sju av tio önskar se fler pollinerande insekter i naturen och intresset för biologisk mångfald har nu även breddats till andra arter med ökat fokus på grodan som exempelvis håller skadedjuren borta.

– Frågan om bin och insekter, och deras roll i pollineringen, har blivit allt mer uppmärksammad. Jag tror att det handlar om att man börjat förstå att om vi har en mångfald av olika växter och djur runtomkring oss så har vi bättre förutsättningar för att klara förändringar, säger Lotta Fabricius, bi-expert.

Foto: Plantagen