matsvinn

Samarbete mot matsvinn

Idag lanseras en överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsbranschen som tillsammans ska arbeta för att minska matsvinnet. Martin & Servera är en av de aktörer som anslutit sig.

– Eftersom Martin & Servera nyligen beslutat att halvera matsvinnet i vår egen verksamhet, var det ett självklart beslut att vara med i det här initiativet, säger AnnaLena Norrman, hållbarhetsdirektör på Martin & Servera i ett pressmeddelande.

De aktörer som deltar i den frivilliga överenskommelsen ska sätta upp mål för minskat matavfall och matsvinn, mäta och samla in data för att följa upp och identifiera var matsvinnet uppstår och delta i samarbetsforum där arbetsgrupper kan genomföra mer riktade och branschövergripande projekt för att minska matsvinnet.

– För att lyckas med målet att minska matsvinnet är samarbete genom hela livsmedelskedjan helt nödvändigt. Våra beslut kan innebära att svinn uppstår i andra led, och det andra aktörer gör påverkar svinnet hos oss, säger AnnaLena Norrman.

IVL Svenska Miljöinstitutet ansvarar för kansliet för den frivilliga överenskommelsen.

 

Foto: Martin & Servera