minskamatsvinnet

Matsmart lyfter matsvinn

Idag är det internationella matsvinnsdagen, instiftad av FN. Och dagen behövs. Enligt en färsk undersökning som Kantar genomfört på uppdrag av Matsmart vet inte nio av tio svenskar om att så mycket som åtta procent av världens växthusgasutsläpp kommer från matsvinn. Det är ungefär lika mycket som utsläppen från hela den globala modeindustrin.

Matsvinn står för en mycket stor del av världens växthusgasutläpp. Hela åtta procent av världens utsläpp kan härledas till att mat kasseras eller förstörs på vägen från åker till kompostkärl. Och hur stor påverkan som matsvinnet har på klimatet är alltså ganska okänt bland allmänheten. Men engagemanget hos svenskarna saknas inte.

Enligt undersökningen från Kantar tänker två av tre svenskar på klimatet när de handlar mat, och hela nio av tio gör redan, eller är positivt inställda till att göra, något för att minska sitt svinn.

-Det är kul att se att engagemanget verkligen finns där. Och jag tycker även att det finns något hoppfullt i själva matsvinnsfrågan. Svinn är ju “helt i onödan-utsläpp”! Ser vi bara till att vi inte tillverkar, köper och lagar mer än vi äter gör vi ju oss själva och planeten en jättetjänst. Och detta blir ju dessutom billigare, inte dyrare för oss, det är en sådan grym win-win för alla, säger Josefin Fridstrand, Sverigechef på Matsmart i ett pressmeddelande.

Matsvinn uppstår i hela värdekedjan, i jordbruket, i produktionen av förädlade råvaror, i handeln och i konsumtionen: privat och offentlig. På frågan vems ansvar det är att minska världens matsvinn svarar dock sex av tio svenskar: konsumenterna.

– Trots att svinnet är en så omfattande fråga med stor påverkan på vårt klimat verkar de flesta tänka att detta är något vi får fixa själva. Det tycker jag är ganska galet. Det är nog inte många som skulle lägga på sina egna axlar att till exempel få till en fossilfri elproduktion globalt. Då tänker man nog snarare att politiska beslutsfattare och andra får hjälpa till lite, fortsätter Josefin.

Enligt undersökningen från Kantar anser endast en av tio svenskar att det är politikernas ansvar att minska matsvinnet. Ungefär lika många tycker att livsmedelsproducenterna borde ta ansvar och två av tio anser att handlarna bör ta mest ansvar för matsvinnet. På Matsmart tänker Josefin såhär:

-Vi alla, livsmedelsproducenterna, handlare, restauranger och alla som äter mat, politiker och vanligt folk, behöver fokusera mer på att det som produceras äts upp. Att inte kasta mat är något av det mest klimatsmarta vi kan göra, avslutar Josefin.

 

Foto: Joshua Hoehne