Priser

På Goodlist erbjuder vi en omsättningsbaserad kostnad för företag som vill administrera sin företagssida.

GRATIS

 • Bemöta kommentarer

Företag som omsätter

0-10 miljoner

200 SEK

exkl. moms/månad – faktureras årsvis

 • Bemöta kommentarer
 • Skriva text
 • Lägga till bilder och video
 • Publicera dokument

Företag som omsätter

10-50 miljoner

2.000 SEK

exkl. moms/månad – faktureras årsvis

 • Bemöta kommentarer
 • Skriva text
 • Lägga till bilder och video
 • Publicera dokument

Företag som omsätter

> 50 miljoner

5.000 SEK

exkl. moms/månad – faktureras årsvis

 • Bemöta kommentarer
 • Skriva text
 • Lägga till bilder och video
 • Publicera dokument